Werkboek Sneller en Beter: BesluitVaardig!


S&BNEXT_UNC_v2


In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ontwikkelde Uncorporate het werkboek S&B-NEXT: BesluitVaardig!, in nauwe samenwerking met Monica Botter (Monica Botter BV) en Desirée Valten (Ziel en Zaligheid). De context betreft een cultuurveranderingstraject, waarin Sneller en Beter de nieuwe norm werd voor besluitvorming over infrastructuur en gebiedsontwikkeling in Nederland. Het werkboek is een weerslag van twee jaar vallen en opstaan, grenzen verkennen en verleggen, met daarin de geschiedenis, een overzicht van best practices en de visie op de toekomst.

Context
In 2007 wordt Minister Camiel Eurlings geconfronteerd met de ene na de andere vertraging in de projecten van zijn ministerie. De vertraging met zo’n twee jaar van de A4 Delft-Schiedam is het toppunt. Dit project, het icoon van bestuurlijke besluiteloosheid, viert bijna zijn vijftigste verjaardag. Hij besluit dat het zo niet verder kan. De Commissie Elverding krijgt de opdracht om met een advies te komen. Dat rapport, Sneller en Beter, verschijnt in 2008.
Elverding draait er niet om heen: ‘De problemen zitten in alle onderdelen van het besluitvormingsproces. De wijze waarop het wordt gemanaged, de bestuurlijke en ambtelijke cultuur, geldgebrek, wettelijke complicaties. Om resultaat te boeken, moeten al die punten verbeterd worden. Een gebiedsgerichte aanpak is onmisbaar. Elk project moet voortaan starten met een brede verkenningsfase, waarin het mobiliteitsprobleem wordt geanalyseerd en waarin bewoners, gemeenten en milieuorganisaties hun inbreng kunnen leveren.’
Een verandering van houding en gedrag dus, inmiddels verankerd in een herziene Tracéwet. Maar cultuur verandert niet zo gemakkelijk. Om die cultuuromslag op gang te krijgen en de nieuwe werkmethode te implementeren, werd de projectgroep Sneller en Beter in het leven geroepen.

Case
In 2010, twee jaar na de oprichting, zou het project worden afgerond met een laatste event, S&B-NEXT: BesluitVaardig! Ter ondersteuning van die afronding, vroeg Sneller en Beter ons met een voorstel te komen voor een ‘iets’; een give-away, symbool, herinnering, verantwoording, inspiratiebron, how to. Een sleutelhanger zou niet volstaan. Het moest inhoudelijk zijn, bijdragen aan de voortzetting van S&B, een vertaling worden van idee naar praktijk.


Verder lezen…


Nu was het zo dat een infrastructureel traject gemiddeld 14 jaar duurde. Door Sneller en Beter te werken zou dat in theorie teruggebracht kunnen worden naar 7 jaar. In de twee jaar dat de projectgroep S&B bestond, was er logischerwijs nog geen project van begin tot eind volgens de nieuwe werkwijze uitgevoerd. Bewijzen dat het werkt was dus moeilijk.
Wel konden we aantonen wat er gerealiseerd was, welke successen waren geboekt en welke bevindingen waren gedaan. We wilden een platform bieden voor kritieken, zowel positief als negatief. Mensen uitnodigen om in ieder geval mee te denken en niet aan de zijlijn te blijven staan.
Het doel van het ‘iets’ omschreven we als volgt: bijdragen aan de bewustwording dat S&B een andere manier van werken is, een andere mentaliteit: Snellere besluitvorming lukt alleen als we het allemaal beter doen. Dat geldt dus ook voor mij!

Concept
We ontwikkelden een werkboek, met daarin de geschiedenis, een overzicht van best practices en de visie op de toekomst. Centraal stonden de mensen die Sneller en Beter hadden gewerkt. We wilden gezichten bij de persoonlijke ervaringen en veel quotes. De nieuwe eigenaren van het S&B-gedachtegoed moesten zichtbaar worden. Ook belangrijk: de lege schrijfpagina’s voor notities van de gebruiker. Want Sneller en Beter was nog lang niet klaar.
Om de uitdaging wat groter te maken plakten we, geheel volgens S&B-filosofie, een tijdslimiet vast aan de totstandkoming van het werkboek. De concept- en ontwerpfase duurde 7 weken, de uitwerking naar tekst en vorm eveneens 7 weken. In deze fase riepen we mensen via de S&B LinkedIn groep op om een bijdrage te leveren aan het boek. Na deze fase was 75% van de content compleet. De overige 25% werd verzameld door een live redactie tijdens het event S&B-NEXT: BesluitVaardig!; en mix van journalistieke verslaggeving tot poëziebijdragen van bezoekers. Alle 400 bezoekers werden geportretteerd. In de week na het event vond de eindredactie plaats en werd het boek gedrukt, zodat het binnen 7 dagen bij de bezoekers op de deurmat zou liggen. Een weerslag van twee jaar vallen en opstaan, grenzen verkennen en verleggen. Met als doel; Sneller en Beter als de nieuwe norm voor besluitvorming over infrastructuur en gebiedsontwikkeling in Nederland.

Eventfotografie: Dimitri Hakke
Portretfotografie: TotenMetOntwerpen & Michel Mees

 

Attachment

 

Attachment

 

Attachment

 

Attachment

 

Attachment

 

Attachment

 

Attachment

 

Attachment

 

Attachment

 

Attachment

 

Attachment

 

Attachment

 

Attachment

 

Attachment

 

Attachment

 

Attachment

 

Attachment

 

Attachment

 

Attachment

 

Attachment

 

Attachment

 

Attachment

 

Attachment

 

Attachment

 

Attachment

 

Attachment