Identiteit en communicatie Waalse school


waalseschool_UNC


In 2010 ontwikkelde Uncorporate samen met Mindmovers een visuele identiteit, communicatiestrategie en een wervingscampagne in opdracht van de oudste basisschool van Rotterdam, de Waalse school. De Waalse achtte dit nodig met het oog op de toekomst: het teruglopend aantal kinderen in Rotterdam (vergrijzing) en de concurrentie van een groot aanbod aan gemengde scholen in de buurt, met (PR-technisch erg handige) ouderinitiatieven.

Context

De Waalse school is van oorsprong protestants-christelijk, tegenwoordig gemengd van nature, dus zonder ouderinitiatief. Een school waar in bijna tweeënhalve eeuw vele Rotterdammers naartoe gingen, met een uitstekende reputatie; qua onderwijs, maar ook wat respect en discipline betreft (gehoord: ‘Kinderen van de Waalse school lopen zo netjes en rustig in rijtjes over straat’). De school heeft een Franstalige achtergrond, kinderen krijgen hier Franse les vanaf 5 jaar! Ouders zijn er dik tevreden mee. De sfeer onder docenten is top, zeer collegiaal, er is vrijwel geen verloop.

Helemaal niks mis met die school! Maar dat mag onderhand wel eens van de daken geschreeuwd worden. Want niemand kan ‘m vinden.

Ze ligt verscholen (veilig, want zonder direct verkeer voor de deur)tussen twee andere scholen in, op de grens van Kralingen en Crooswijk.


Verder lezen…


De Waalse school is niet buurtgebonden, maar er wordt niet geworven in andere wijken dan de omliggende, bijvoorbeeld het centrum, waar veel jonge oudergezinnen wonen. En als ouders eenmaal binnen zijn geweest, zijn de meeste om.

Concept

Na uitgebreid onderzoek en gesprekken met alle betrokkenen, besloten we van de Waalse ‘Het best bewaarde geheim van Rotterdam’ te maken, met een prominente rol voor de geschiedenis. Het oude logo werd in ere hersteld en kreeg een nieuw jasje. De huisstijl is hedendaagse nostalgisch, zowel aansprekend voor ouders als kinderen.

Het ‘van de daken schreeuwen’ lieten we over aan de mensen van de directie, medewerkers, docenten, kinderen, maar vooral ook ouders zelf. Tenslotte hadden we ze tijdens de onderzoeksfase al om hun mening gevraagd. En zoals eerder al opgemerkt, ouderinitiatieven of Pr door ouders, dat wekt vertrouwen. In filmpjes vertellen ze waarom zij de Waalse school zo bijzonder vinden. Ook speelden zij een rol in de verspreiding van wervingsposters, en de organisatie van de jaarlijkse Franse dag.

Ga naar de website van de Waalse School