Bureau


Uncorporate geeft richting en vorm aan projecten van betekenis. Voor opdrachtgevers die iets willen creëren, veranderen, vernieuwen, of bijdragen. Aan hun organisatie, bedrijf, of aan de maatschappij. Om hun plan tot een succes te maken, hebben zij mensen nodig. Die willen ze bereiken en informeren, verbinden aan de organisatie, of aan elkaar.

Wat hebben die mensen daaraan, is onze eerste vraag. Vanuit het perspectief van de doelgroep kijken we naar het plan of product en formuleren we de specifieke kracht; wat hebben we te bieden, wat wil de opdrachtgever bereiken, en hoe verpakken we het verhaal zo, dat toehoorders zich aangesproken voelen en in beweging komen.

Uncorporate kenmerkt zich door een grote betrokkenheid en een onderzoekende, inhoudelijke aanpak, leidend naar creatieve oplossingen. Klare taal, zowel in woord als in beeld. Naast communicatiecampagnes zijn we ook in te zetten voor de afzonderlijke diensten; strategie, onderzoek, advies, concept, creatie en productie.

And we practice what we preach!, want…


Verder lezen…


Het verbinden van mensen aan een merk, bedrijf of organisatie doen we niet alleen voor onze opdrachtgevers, het is ook uitgangspunt voor de bedrijfsvoering van Uncorporate. Dat resulteert in succesvolle co-creatie, zowel tussen medewerkers onderling, als met partners, toeleveranciers, opdrachtgevers, en waar mogelijk met de doelgroep. We werken in tijdelijke coalities; zorgvuldig geselecteerde teams van zelfstandige professionals uit ons netwerk die de opdracht gezamenlijk uitvoeren. Ieder teamlid beïnvloedt het proces en het eindproduct met zijn of haar expertise en persoonlijkheid.

Tot slot; we zijn in bezit van een flinke dosis ondernemingslust. Uncorporate is de afgelopen jaren initiatiefnemer geweest in een aantal eigen projecten. Sommigen kortdurend, zoals de documentaire over BW IJsselmonde, soms ontwikkelend tot een zichzelf besturende organisatie. Ondernemerscollectief VICEVENUS is daarvan een voorbeeld.

Uncorporate is tevens initiator en beheerder van de Unit 501 in Het Schieblock. Je bent van harte welkom voor een kennismaking.