Concept en ontwerp Essay Music Matters


MM_UNC_v2


Uncorporate werd door de dienst Kunst en Cultuur gevraagd een ontwerp te maken voor verschijningsvorm van een serie essays rondom het project Music Matters en het eerste essay, ‘Verbinding via de snelweg naar de Ziel’ van Eeltje Bos, vorm te geven.

Music Matters brengt meer muziek in Rotterdam. De taal van muziek spreekt iedereen. Het meerjarenprogramma, opgestart in 2007, biedt verschillende (gratis) projecten voor kinderen, jongeren en volwassenen, laat talent schitteren én zorgt ervoor dat mensen elkaar ontmoeten, ongeacht hun culturele achtergrond of leeftijd. Uit deze ontmoetingen ontstaan bijzondere cross-overs en nieuwe muzikale samenwerkingsverbanden. Ter wetenschappelijke ondersteuning van dit project, zou vanaf 2007 jaarlijks een essay worden geschreven, telkens door iemand anders, vijf stuks in totaal.


Verder lezen…


Concept

Met de vorm maakten we een bruggetje naar de idee van Music Matters; de universele taal van muziek verstaan we allemaal. Je zou het essay dus ook moeten kunnen beluisteren. We stelden voor de essays te laten voorlezen, in plaats van te drukken op papier. De serie zou verschijnen in een cd verzamelbox. Het eerste essay werd volgens dit concept uitgevoerd.

Ga naar Music Matters.